CONOCEMOS A GAUDÍ

CONOCEMOS A GAUDÍ

Durante este trimestre el arquitecto Antonio Gaudí nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas hemos aprendido a realizar obras de arte con mosaicos. Es una técnica que nos ha ayudado tanto a mejorar nuestra motricidad fina como a ver que con pequeñas piezas podemos formar bonitas obras de arte.

Un ejemplo de ello es nuestra salamandra realizada con diferentes códigos de colores, la cual destinamos a la decoración de nuestro txoko en Pasearte. Igualmente, quisimos contrastar la técnica del mosaico con fondo negro y realizamos una figura humana y un pez, aprovechando el proyecto de los animales. Este vez no empleamos témperas sino pequeños trozos de cartulina que ellos y ellas mismas cortaron y pegaron uno a uno, para lograr el producto final.

Ha sido una experiencia enriquecedora a la vez que divertida.

LEARNING ABOUT «GAUDÍ»

 

During this term we learn a lot of things about the architect Antonio Gaudí like how to make artworks with mosaics. This technique help us to improve our fine motor and also to see how we can make beautiful artworks with small pieces.

An example of it is our salamander used to decorate our space un «pasearte» and made it with a wide range of colors. We also wanted to contrast the mosaic’s technique with black fund and we made a human figure and a fish in order to the proyect that we are working in about the animals. This time the children cut small paper pieces and paste one by one to achieve the final product.

It was for sure an enriching and very funny experience for them.

GAUDI EZAGUTU DUGU

Hiruhileko honetan Antonio Gaudí arkitektoak gauza asko erakutsi dizkigu, besteak beste, mosaikoekin artelanak egiten ikasi dugu. Teknika horrek, batetik, gure motrizitate fina hobetzen lagundu digu, eta, bestetik, ikusi dugu pieza txikiekin artelan politak sor ditzakegula.

Horren adibide dugu gure salamandra, kolore-kode desberdinekin egina, eta Pasearteko txokoa apaintzeko erabili duguna. Era berean, mosaikoaren teknika fondo beltzarekin alderatu nahi izan genuen, eta gizaki irudi bat eta arrain bat egin genituen, animalien proiektua aprobetxatuz. Oraingoan ez genituen tenperak erabili: beraiek ebaki eta banan-banan itsatsi zituzten kartoi mehezko zati txikiak, azken produktua lortzeko.

Esperientzia aberasgarria eta dibertigarria izan da.

 

III.JORNADAS «LAGUNTZA»

 

III JORNADAS LAGUNTZA (ONLINE): PROYECTO PILOTO LAGUNTZA

Los días 1,2 y 3 de junio, se celebrarán las Jornadas Laguntza (Online), programa en el que la escuela está sumergida desde este curso escolar. 

La escuela participará en las jornadas el 3 de junio miércoles, con una ponencia de Mila Errea, compañera de Infantil.

¡Os animamos a que visualicéis todas las jornadas!

 

III LAGUNTZA JARDUNALDIAK (ONLINE): LAGUNTZA PROIEKTU PILOTAJEA

 

Ekainak 1,2,3an  Laguntza jardunaldiak (Online) ospatuko dira. Programa honetan eskola ikasturte hasieratik murgilduta egon da.

Eskolak ekainak 3an, asteazkena, parte hartuko du, Mila Errea irakaslearen hitzaldi batekin.

Jardurnadiak ikustera animatzen zaituztegu!

 

PASEARTE

 

 

“Pasearte” ha coloreado la escuela

 

El 20 de mayo, la escuela celebró la fiesta más colorida. Este curso escolar debido a la pandemia, la fiesta no salió a la plaza del barrio como en cursos anteriores, y se quedó en la escuela.   A primeras horas de la mañana, cada aula fue colocando sus obras de arte en el espacio asignado, formando un recorrido.  Después, cada aula tuvo la oportunidad de visualizar los trabajos de otras aulas, siguiendo el recorrido marcado.  Por la tarde, fue  el turno de las familias. Para que tuvieran más claro el recorrido, la escuela preparó unos planos y unos QR, para que tuvieran a su alcance la información sobre las obra de arte de cada clase.

¡El día resultó muy bonito! ¡Muchas gracias a todo el alumnado, profesorado y familias asistentes! ¡Cuántos y cuántas artistas tenemos entre nosotros y nosotras!

 

“Pasearte”-k gure eskola koloreztatu du

 

Maiatzak 20an, eskolak bere festarik koloretsuena ospatu zuen. Ikasturte honetan pandemia dela eta, besta ez da auzoko ohiko plazara atera eta eskolan gelditu da.  Goizeko lehenengo orduetan, gela bakoitzak bere artelanak erakusgai jarri zituen esleitutako espazio desberdinetan, ibilbide bat osatuz.  Ondoren, hiru txanda desberdinetan eskolako ikasle guztiek ibilbidea jarraituz, gela bakoitzaren artelanak ikusteko aukera izan zuten.  Arratsaldean, familien txanda izan zen. Ibilbidea argiago jarrai zezaten, eskolak plano bat prestatu zuen eta gela bakoitzaren artelanen informazioa QR baten bidez eskuragai izan zuten.

Eguna oso polita suertatu zen! Mila esker ikasle, irakasle eta etorri zareten familia guztiei! Zenbat artista ditugun gure artean!!!

 

 

“Pasearte”  Our school in full colour.

 

On the 10th of May, our school celebrated the most colourful event of the year.. This year, due to the pandemic, we couldn’t celebrate Pasearte in the main square of our neighbourhood as we have done on other occasions so we held the event in our school.. First thing on Thursday morning, each class set up their exhibition in an assigned space in the school along a predetermined route.  After all the exhibitions were prepared,  the classes took it in turns to  visit the whole exhibition walking along this route.  On that same afternoon, it was the families chance to see what the students had prepared. To help them along the route, the school prepared a small schematic map of the path they had to take as well as panels with QR codes so that everybody could read information about the artwork of each class.

 

It was a wonderful day! Thanks to all the students, teachers and families who took part. It never ceases to amaze us when we  think about all the brilliant artists there are among us in the school!

PREMATRÍCULA PARA EL CURSO 2021/2022

Prematrícula para el curso 2021/2022

Desde el Departamento de Educación se ha anunciado que, el periodo de inscripciones para realizar la prematrícula para el curso 2021/2022 va a ser del 17 al 21 de mayo de 2021. 

Por ello, para poder conocer el Proyecto Educativo de la escuela y resolver posibles dudas, hemos organizado una jornada de puertas abiertas el martes 11 de mayo de 2021 a las 17:00 (necesaria inscripción previa llamando al 948382310).

 

2021/2022 ikasturterako aurrematrikula

Hezkuntza Departamentutik, 2021/2022 ikasturterako aurrematrikula epea 2021eko maiatzak 17 eta 21 bitartean egingo dela jakinarazi dute.

Horretarako, eskolako Hezkuntza  Proiektua aurkezteko eta egon daitezkeen zalantzak argitzeko, ate ireki jardunaldia antolatu dugu 2021eko maiatzaren 11 asteartea 17:00etan (aurretik izena ematea beharrezkoa da 948382310 zenbakira deituz).

PIRATAS EN BUZTINTXURI

LH 1C-ko ikasleek, Piratak gaia aukeratu dugu proiektuko gai bezala. 

Hasierako egunak ikertzen eta aurreideiak azaleratzen pasa genituen baina bat-batean eta inork ezer espero gabe, hurrengo mezua agertu zen gure gelan.

Los alumnos y las alumnas de 1º C de primaria hemos elegido el tema Piratas para nuestro proyecto.

Pasamos los primeros días investigando un poco y charlando sobre nuestras ideas previas y de repente y cuando nadie lo esperaba, apareció este mensaje en nuestra clase.

 

The students of 1C of Primary have chosen the Pirates theme for our project.

We spent the first few days doing some research and chatting about our previous ideas and suddenly, when no one expected it, this message appeared in our class.  

 

 

 

Beraz, pirata izenak aukeratu, juramentuari zin egin eta karnetak prestatu genituen. Ea nola jarraitzen duen gure abentura honek!

Así que, elegimos nuestro nombre pirata, hicimos el juramento y preparamos nuestros carnets acreditativos. ¡A ver cómo continúa esta aventura nuestra!

So, we choose our pirate name, took the oath, and prepared our credentials. Let’s see how this adventure continues!

 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO ESTATAL “NUEVO CURRÍCULO PARA NUEVOS DESAFÍOS”

 

PARTICIPACIÓN EN EL FORO ESTATAL “NUEVO CURRÍCULO PARA NUEVOS DESAFÍOS”
El pasado martes, 20 de abril, el director de la escuela, participó en el Foro estatal “Nuevo currículo para nuevos desafíos”, organizado por el Ministerio de Educación los días 20, 21, 27 y 28 de abril.
Este primer día de foro se compartieron diferentes experiencias en metodologías activas que se llevan a cabo en centros educativos de Alicante, Galicia, Guipúzcoa, Castilla León, Cataluña, Asturias y Aragón.
La participación en esta experiencia ha sido muy enriquecedora ya que, se está teniendo en cuenta y se está consultando a los centros educativos a la hora de desarrollar el nuevo currículum educativo en base a la nueva ley de educación (LOMLOE), basado en las competencias y poniendo el foco en las necesidades del alumnado.
El foro se puede visualizar en el siguiente enlace: https://curriculo.educacion.es/index.php/emision/

 

ESTATU MAILAKO “ERRETU BERRIENTZAKO KURRIKULUM BERRIA”-N PARTEHARTZEA
Pasa den asteartean, apirilak 20, eskolako zuzendaria, estatu mailan Hezkuntza Ministeritzak apirilak 20, 21, 27 eta 28an burutzen ari den “Erretu berrientzako kurikulum berria” foroan partehartu zuen.
Foroaren lehenengo egun honetan , “Hezkuntza berrikuntza”ren inguruan eztabaida egon zen Alikante, Galizia, Gipuzkoa, Gaztela Leoneko,… ikastetxeetako ordezkariekin.
Esperientzi honetan partehartzea oso positiboki baloratu da, gaitasunetan oinarritutako eta ikasleengan beharretan gunea jartzen duen Kurrikulum berri bat bilatu nahi baita.
Foroaren jarraipena honako sarbidea jarraitu ahal duzue: https://curriculo.educacion.es/index.php/emision/

 

 

TAKING PART IN THE NATIONAL FORUM “A NEW CURRICULUM, NEW CHALLENGES”
Last Tuesday, the 20th of April, the headteacher of our school took part in the national discussion forum “A New Curriculum, New Challenges” organized by the Ministry of Education for the 20th, 21st, 27th and 28th of April.
On this first day of the forum, teachers from Alicante, Galicia, Guipúzcoa, Castille and Leon, Catalonia, Asturias and Aragon shared their experiences concerning the use of active learning methodologies in the classroom.
We found the experience to be enriching not least because schools are being consulted on the development of a new educational curriculum under the auspices of the new legislation (LOMLOE) which in turn maintains a focus based on competencies. and the needs of the students.
You can watch a recording of the forum by following this link:

¡EL ALUMNADO DE 4º TRABAJA LOS VALORES EN LA ESCUELA!

 

¡EL ALUMNADO DE 4º TRABAJA LOS VALORES EN LA ESCUELA!

A lo largo del curso hemos trabajado los valores de forma transversal, pero a lo largo de esta semana hemos realizado una unidad didáctica para reflexionar sobre la empatía y los sentimientos de los y las demás y reflexionar sobre cómo nos sentimos a lo largo del año pasado durante el tiempo que estuvimos confinados/as.

Nos ha gustado mucho, hemos aprendido sobre nosotras/os mismos y ¡nos ha servido para trabajar cosas importantes!

 

4TH STUDENTS WORK ON VALUES AT SCHOOL!

 

Throughout the course we have worked on the values ​​in a transversal way, but throughout this week we have carried out a didactic unit to reflect on empathy and the feelings of others and reflect on how we felt throughout the past year during the time we were confined.

We liked it a lot, we have learned about ourselves and it has helped us to work on important things!

 

  1. MAILAKO IKASLEEK BALIOAK LANTZEN DITUZTE ESKOLAN!

 

Ikasturtean zehar balioak modu transbertsalean landu ditugu, baina aste honetan zehar unitate didaktiko bat burutu dugu enpatia eta besteen sentimenduei buruz hausnartzeko eta azken urtean zehar sentitu genuenaren inguruan hausnartzeko, itxialdian egon ginenean.

Asko gustatu zaigu, geure buruari buruz ikasi dugu eta gauza garrantzitsuak lantzen lagundu digu!

MENDUKILO

Bigarren ebaluaketan, lehenengo mailako ikasleak «LEHEN GIZAKIEN» proiektua egin genuela aprobetxatuz, aste santuko oporren aurretik Astitzen dauden Mendukiloko kobazuloetara joan ginen.

Segurtasun neurriak betetzearren, irteerak 3 ekintzetan banatzen zen eta talde bakoitza ekintza guztiak egin zituen.

Aprovechando que en esta segunda evaluación las clases de primero hemos trabajado el proyecto de los “PRIMEROS SERES HUMANOS”, antes de las vacaciones de semana santa fuimos a visitar las cuevas de Mendukilo ubicadas en Astitz.

Con la intención de respetar las normas de seguridad establecidas, la excursión se dividió en 3 actividades con la intención de que todos los grupos pasarán por ellas.

In the second term, taking advantage of the fact that we had done the “FIRST HUMAN” project, we went to the Mendukilo Caves in the town of Astitz before  Easter holidays.

In order to comply with the safety measures, the activity was divided into 3 smaller activities and each group participate in all of them.

UN AÑO MÁS EN LA FACULTAD DE MAGISTERIO

URTE BAT GEHIAGO UNIBERTSITATEKO MAGISTERITZAKO FAKULTATEAN

 

Ikasturtero bezala eta Jaione Apalategiren eskutik, Zuzendaritza Taldeko bi kide, martxoaren 23an,  Magisteritzako fakultatean egon dira 1go mailako “Irakasle lanbide” ikasgaian, eskola publikoetako Zuzendaritzaren inguruan hitz egiten.

Aurten aurkezpen txiki bat egin ondoren, Ander eta Natalia talde desberdinetatik planteatzen ziren galdera sortak erantzuten egon dira.

Beti bezala, plazer bat izan da!

 

UN AÑO MÁS EN LA FACULTAD DE MAGISTERIO

 

Como en otros cursos escolares anteriores, y de la mano de Jaione Apalategi, dos miembros del Equipo Directivo estuvieron el pasado 23 de marzo con el alumnado de 1º del Grado de Magisterio en la asignatura de “Formación profesional”, hablando sobre las funciones directivas en los centros públicos.

Esta vez, después de realizar una pequeña presentación, Ander y Natalia han respondido a las preguntas que se habían planteado por parte de los diferentes grupos de trabajo.

Como siempre, ¡ha sido un placer!

 

ANOTHER YEAR WITH STUDENTS IN THE TEACHER TRAINING FACULTY

 

As in previous courses, on the 23rd of march (and, as always, ,at  the invitation of  Jaione Apalategi), two members of the school management team went to the Public University to share their knowledge of the various functions of a school management team with first Year students studying a course in Professional Training.

After giving a short presentation, Ander and Natalia answered the questions prepared beforehand  by the different work groups on the course.

As always, the experience has been a real pleasure! 

VISITAMOS EL PLANETARIO

Durante el mes de febrero, los alumnos y alumnas de 4º de Primaria de modelo A/G hicieron una salida al Planetario de Pamplona siguiendo todas las medidas de seguridad, divididos en grupos, respetando la distancia de seguridad, con mascarilla en todo momento y uso de gel hidroalcóholico.
Vieron las constelaciones, los planetas y nos acercaron a la estación espacial internacional mediante una entretenida historia de un vampiro muy interesado en la astronomía. Fue una mañana diferente y muy divertida.

 

During the month of February, the A / G model A / G 4th grade students made an outing to the Pamplona Planetarium following all the security measures, divided into groups, respecting the safety distance, with a mask at all times and in use hydroalcoholic gel.

They saw the constellations, the planets and brought us closer to the international space station through an entertaining story of a vampire very interested in astronomy. It was a different and fun morning.

Otsailean zehar, A / G ereduko 4. mailako ikasleek irteera bat egin zuten Iruñeko Planetariora, taldeka banatuta, segurtasun distantzia errespetatuz, maskara uneoro eta erabileran gel hidroalkoholikoa jarraituz.

Konstelazioak, planetak ikusi zituzten eta nazioarteko espazio estaziora hurbildu gintuzten astronomian oso interesatuta zegoen banpiro baten istorio dibertigarri baten bidez. Goiz desberdina eta dibertigarria izan zen.