¡LOS ALUMNOS Y ALUMNAS DE 1º TIENEN NUEVAS MASCOTAS!

Desde el pasado enero, los alumnos y alumnas de 1º ¡tienen nuevos compañeros de clase!

 

Se tratan de almohadas cosidas por el alumnado de 3º de Educación Primaria del modelo D, que el alumnado se lleva a casa durante dos días para disfrutar de ellas.

Además, cada niño y niña les añade diferentes partes del cuerpo o complementos : boca, piernas, orejas …

Todo lo recogen en un pequeño cuaderno

donde cuentan lo que han hecho estos dos días con la mascota y

qué parte del cuerpo han añadido.

Pueden acompañar el pequeño texto con un dibujo o una foto.

Estas mascotas tienen nombres curiosos que el alumnado ha creado y votado en asamblea

¡os las presentamos!:

1º D: Kuki, un cojín adorable.

1º C: Chuchufú la mascota achuchable

1º E: Ivi dulce como una naranja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.MAILAKO IKASLEEK MASKOTA BERRIAK DITUGU.

Joan den urtarriletik, 1. mailako ikasleek ikaskide berriak dituzte!

D ereduko Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasleek jositako burkoak dira,

eta ikasleek bi egunez eramaten dituzte etxera, haietaz gozatzeko.

Gainera, haur bakoitzak gorputzaren atal edo osagarri desberdinak gehitzen dizkie: ahoa, hankak, belarriak…

Koaderno txiki batean jasotzen dute guztia,

eta bertan kontatzen dute zer egin duten bi egun hauetan maskotarekin eta zer gorputz zati gehitu duten.

Testu txikia marrazki edo argazki batekin lagun dezakete.

 

Maskotek izen bitxiak dituzte, ikasleek asanbladan sortu eta bozkatu dituztenak. Aurkezten dizkizuegu!

1º D: Kuki, un cojín adorable.

1º C:  Chuchufú la mascota achuchable

1º E: Ivi dulce como una naranja

 

 

 

 

 

“ENGLISH WEEK” LEKAROZEN

Lehen Hezkuntzako D eta AG ereduko 5.mailako ikasleak, English Week asteaz disfrutatu egin dugu, ihauteri astea baino lehen. 5 gela Lekarozen pasa dugu, eta beste talde bat Senda Vivan egon da. Hasieratik, 5 ikasgeletako ikasleak 6 taldetan antolatu dira, eskoletara joateko eta jardueretan parte hartzeko.

Astelehenetik ostiralera arteko goizetan klaseak izan ditugu irakurketak, bideoa, ulermen testuak, kahoots,…. eta bazkal ostean. Arratsaldeetan berriz, kirolak eta jokoak, herriari bisita, dantza,… egon dira eta gauetan, gaueko jardueretareko txanda izan da. Gainera azkenekoa gauean, song&dance lehiaketan parte hartu zuten eta diskoa egon zen.

Esperientzia ezin hobea izan da, ikaskideekin disfrutatzeko modurik parregabea eta lagu berriak egoteko aukera.

ENGLISH WEEK” EN LEKAROZ

Alumnos y alumnas de 5º curso del modelo D y AG de Primaria, hemos disfrutado de la semana de English Week, antes de la semana de carnaval. Hemos pasado 5 aulas en Lekaroz, y otro grupo ha estado en Senda Viva. Desde el principio, el alumnado de las 5 aulas se ha organizado en 6 grupos para asistir a las clases y participar en las actiividades.

Las mañanas de lunes a viernes hemos tenido clases de lecturas, vídeos, texto de comprensión, kahoot …. y después de comer. Por las tardes, ha habido deportes y juegos, visita al pueblo, baile… y por las noches ha sido el turno de las actividades nocturnas. Además, en la última noche, participaron en el concurso song & dance y hubo disco.

Ha sido una experiencia inmejorable y una manera irreprochable de disfrutar con sus compañeros y conocer hacer nuevas amistades.

ENGLISH WEEK” IN LEKAROZ

The 5th grade students of Model D and AG of Primary Education, we enjoyed English Week before carnival week. We spent five rooms in Lekaroz, and another group was in Senda Viva.The students of the 5 classrooms were organized in 6 groups to attend the classes and participate in the activities.

In the mornings from Monday to Friday, we’ve had readings, videos, text comprehension, and after lunch. IIn the evenings there h

ave been sports and games, visits to the town, dancing, and in the evenings there has been a shift to night activities. And last night, they took part in the song & dance contest and there was a record.

From the beginning, it’s been a perfect experience, an unparalleled way to enjoy your classmates and the opportunity to have new friends.

UNA REALIDAD, MULTIPLES MIRADAS

El arte es un lenguaje que aumenta la capacidad expresiva de las personas, aviva la imaginación y fortalece el proceso de aprendizaje. El alumnado de 3º EP ha expresado, a través del arte abstracto y siguiendo a diversos artistas como Karla Gerard y Jorge Oteiza, diferentes lugares de su entorno más próximo, Buztintxuri. Este estilo se caracteriza por emplear formas esenciales del lenguaje plástico como figuras, líneas y colores.

 

 

Interpretar la realidad con múltiples miradas y expresarse a través de distintos lenguajes ha sido una bonita experiencia de aprendizaje tanto para el alumnado como para las docentes. Hemos aprendido, disfrutado y creado.

 

ONE REALITY, MULTIPLE LOOKS

 

Art is a language that increases people’s expressive capacity, stimulates the imagination and strengthens the learning process. The students in 3rd grade of Primary School have expressed, through abstract art following various artists such as Karla Gerard and Jorge Oteiza, different places in their immediate environment, Buztintxuri. This style is characterised by the use of essential forms of plastic language such as figures, lines and colours.

 

Interpreting reality with multiple views and expressing oneself through different languages has been a beautiful learning experience for both students and teachers. We have learned, enjoyed and created.

BEGIRADA ANITZEKO ERREALITATEA

 

Artea pertsonen adierazpen-gaitasuna handitzen duen, irudimena pizten duen eta ikaskuntza-prozesua indartzen duen hizkuntza da. 3. LHko ikasleek, beren ingurune hurbileneko, Buztintxuriko, hainbat leku adierazi dituzte arte abstraktuaren bidez eta Karla Gerard eta Jorge Oteiza bezalako artistei jarraituz. Estilo honen ezaugarri nagusia lengoaia plastikoaren funtsezko formak erabiltzea da, hala nola irudiak, lerroak eta koloreak.

 

Errealitatea hainbat begiradarekin interpretatzea eta hainbat hizkuntzaren bidez   

PICASSO, GEOMETRIA ETA KUBISMOA


Pasa den asteartean, urtarrilak 24an Lehen Hezkuntzako 5.mailako ikasleek Lehen
Hezkuntzako ikasleek Nafarroako Unibertsitatera irteera burutu zuten, “Picassoren
tailer “ bat burutzeko.
Bertan, geometriak arte historian izan duen garrantzia ikusi ondoren proposamen artistiko bat egiteko aukera eman ziguten “erretrato abstraktua”. Gainera, Pablo Picassok 1967. Urtean egin zuen “Mosketeroaren burua” ikusteko aukera izan genuen.
Erretrato abstraktuaren proposamena, “Giza gorputzaren” proiektuaren barruan
egindako proposamenekin batera, 2. Solairuko pasabideko “Gure museoan” ikusgai dituzue.

 

 

 

 

 

PICASSO, GEOMETRÍA Y CUBISMO

El pasado martes, 24 de enero, el alumnado de 5º de Educación Primaria, realizó una

salida a la Universidad de Navarra, para participar en un taller de Picasso.
En él, después de ver la importancia de la geometría en la historia del arte, nos dieron la oportunidad de realizar una propuesta artística; un retrato abstracto. Además, pudimos ver la cabeza del Mosquetero que Pablo Picasso realizó en 1967.
La propuesta del “retrato abstracto”, junto a las propuestas realizadas en el proyecto del cuerpo humano, se exponen en “Nuestro Museo” en el pasillo del 2º piso.

 

 

 

 

PICASSO, GEOMETRY AND CUBISMLast Tuesday, January 24, the 5th grade students of Primary School
made their way to the University of Navarre for a Picasso workshop.
In it, after observing the importance of geometry in art history, we were given the opportunity to make an artistic proposition.

We also had the opportunity to see the head of Pablo Picasso's Musketeer in 1967.
The proposal for an abstract portrait, together with the proposals made within the Human Body Project, are exhibited in our Museum on the 2nd floor.