«PEDRO Y EL LOBO» EN BALUARTE

 

Los alumnos y alumnas de 5º de Primaria acudieron el jueves 11 de febrero al Baluarte para escuchar el cuento «Pedro y el lobo». A través de este concierto pudieron conocer los diferentes instrumentos que componen una orquesta y escucharon a la Orquesta de Navarra. Fue una experiencia única ya que fue el primer concierto que se ha celebrado en el Baluarte para grupos escolares desde que comenzó la pandemia. 

 

On the 11th February, the Year 5 students went to Baluarte to listen to the story «Pedro y el lobo». Through this concert, they had the opportunity to learn about the different instruments that form an orchestra and they listened to the Orquesta de Navarra. It was a unique experience as it was the first concert for students at Baluarte since the Pandemic started.

 

Lehen Hezkuntzako 5. mailako ikasleak otsailaren 11n Baluartera «Pedro eta otsoa» ipuina entzutera joan ziren. Kontzertu honen bidez orkestra bat osatzen duten instrumentuak ezagutu ahal izan zituzten eta Nafarroako Orkestra entzun zuten. Esperientzia paregabea izan zen, pandemia hasi zenetik eskola taldeentzako Baluarten egin den lehen kontzertua izan baitzen.

HOTEL DE INSECTOS

Haur hezkuntzako 5 urteteko lagunak, intsektuen inguruan sekulako interesa izan dugu. Ikerketa asko egin eta gero, intsektuen hotela egin dugu. 

Bertan, krisopak, kakalardoen, marigorringoen, erle bakartien, tximeleten eta armiarmentzako logelak prestatu ditugu. 

Erosoak egoteko, intesktu bakoitzak gustuko duen materiala jarri diogu: Lastoa, makilak, banbuak, harriak, adreiluak… 

Ikusi ikusi, eskolako baratzan jarri dugu eta!!

 

En 5 años hemos estado muy interesados en los insectos. Después de investigar mucho, hemos hecho un hotel de insectos.

Para ello, hemos preparado una habitación para las crisopas, escarabajos, abejas solitarias, mariposas y arañas. 

Para que estén cómodos, hemos puesto el material preferido de cada uno: Paja, palos, bambú, piedras, ladrillo…

Lo hemos puesto en la huerta del colegio ¡Mirad, mirad!

 

In the 5 years old classroom, we’ve been very interested in insects. After much research, we made and created an insect hotel.

To do this, we have prepared different rooms for the chrysopaz, beetles, solitary bees, butterflies and spiders.

To make them comfortable, we’ve filled it out with the favorite material of each insect: Straw, sticks, bamboo, stones, bricks…

It is located in the school garden, go and have a look!

 

 

 

PREMATRÍCULA PARA EL CURSO 2021-2022

Prematrícula para el curso 2021/2022

Desde el Departamento de Educación se ha anunciado que, el periodo de inscripciones para realizar la prematrícula para el curso 2021/2022 (alumnado que se matricula en 1º de Educación Infantil), se retrasan hasta finales de abril o principios de mayo.

En cuanto tengamos notificación oficial de las fechas concretas, organizaremos unas nuevas jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas para que las familias interesadas puedan conocer nuestro proyecto educativo y las instalaciones del centro.

Daremos aviso de las fechas, horario y del proceder para inscribirse a través de este medio.

2021/2022 ikasturterako aurrematrikula

Hezkuntza Departamentutik, 2021/2022 ikasturterako aurrematrikula epea (Haur Hezkuntzako 1. mailan inskribatzen diren ikasleak), apirilaren bukaera edo maiatzaren hasierara atzeratzen delaren berri eman dute.

Data zehatzen informazioa dugunean, familiek eskolako hezkuntza proiektua eta instalazioak ezagutzeko ate ireki eta bisita gidatu jardunaldi berriak antolatuko ditugu.

Datak, ordutegi eta inskripzioak egiteko prozeduraren berri bide honetatik egingo dugu.

CREATIVIDAD Y TRANQUILIDAD

Urtero gelako ikasle guztiak desberdinak dira. Haurren  nortasunak eta izaerak ere, noski. Horregatik, ezinbestekoa da haien beharrak  eskolak kontutan izan behar dituela, dudarik gabe. Agian, aurten  gehiago, pandemia honengatik eta momento aldakorrak bizi ari garenengatik , oso  beharrezkoa zen txoko berri bat sortzea, ” Esperimentazio edo  Mandalen txokoa”.

Alde batetik, binaka egoteko, lasai aritzeko,  naturako elementuekin kontaktu gehio izateko, testura eta forma desberdinak sentitzeko eta ukitzeko, simetría kontzeptura hurbiltzen naturaratik , sormena eta irudimena lantzeko,…eta mila aspektu gehiago,.Beti  jolasaren bidez eta aldi berean, ahalik eta gehien disfrutatzeko.

Oso gustora egoten dira eta elkarrengandik ere asko ikasten dute. 

Txoko goxoa eta berezia da. Bihotz bihotzez eta maitasunez  prestatu egin da, bai materiala bai bere aurkezpena.

Dudarik gabe, haientzat oso espazio kuttuna da.Egunero aukeratzen dute eta  izugarri gustora aritzen dira. Lan ederrak egin dituzten bitartean, gozamena agerian da. 

 

       

 

Como todos los cursos escolares, todos los grupos de alumnado son diferentes. También son sus personalidades y maneras de ser, de cada  niño y de cada niña.

Siempre es muy importante tener en cuenta lo que necesitan, pero quizás este año más que nunca, por las diferentes situaciones derivadas de esta pandemia que están viviendo y por tantos momentos tan cambiantes. Por eso, era más necesario que nunca crear un nuevo espacio o “rincón” y este ha sido, el de “Experimentación y Mandalas”.

Por un lado, para estar en parejas, para poder estar de manera tranquila y sosegada, para poder tener un mayor contacto con elementos naturales, para poder experimentar, tocar y sentir texturas y formas diferentes, para acercarnos a la simetría desde la naturaleza, para desarrollar la creatividad y la imaginación,…y un sinfín de aspectos, pero siempre a través del juego y disfrutando.

Suelen estar muy a gusto y aprenden muchísimo compartiendo sus producciones e ideas. Es un rincón agradable y especial.

Es un espacio preparado con mucho cariño, tanto el material como su presentación.

Sin lugar a dudas, para todas las  niñas y  niños de este grupo es un espacio muy agradable y muy valorado. Lo eligen todos los días y disfrutan muchísimo. Al mismo tiempo que hacen y crean  producciones maravillosas, el placer está presente.

         

 

Like every school year, each group of students is different. So are their personalities and their ways of acting. 

Always is important to have in mind their needs, but especially this year due to the different situations they are dealing with, because of the global pandemic. That is why we thought it was essential to create a new “corner”: “Experimentation and Mandalas”.

 

On the one hand, to be in pairs, to be in peace, to have more contact with the elements of nature, to feel and touch different textures and forms, to approach the concept of symmetry from nature, to cultivate creation and imagination, and to enjoy it as much as possible.

They enjoy being with their friends and learn much from each other.

It is a sweet and a special corner, which has been prepared with love, both, material and presentation.

No doubt it is a very dear space for them. They choose it every day, and they enjoy it very much. At the same time they are working on it, it is obvious they are also having fun. 

 

GALERÍA DE ARTE DE MIGUEL ÁNGEL

«Los alumnos y alumnas de 5º os queremos invitar a visitar la galería de arte de Miguel Ángel en la que hemos recogido las diferentes obras que hemos realizado sobre los bocetos del autor. Se encuentra en las escaleras de la puerta trasera del edificio nuevo.
¡Esperamos que la disfrutéis!
The Year 5 students would like to invite you to visit our Michelangelo’s art gallery in which we have collated the different works of art that we have created around the author´s sketches. It can be found on the stairs near the back door of the new building.
We hope you enjoy it!»

CREAMOS NUESTROS JUEGOS DE MESA

  1. mailako ikasleek giza gorputzaren proiektua landu dugu. 

 

Hilabete hauetan zehar gure gorputzari buruzko datuak ikasi ditugu dinamika ugarien bitartez, hala nola: ikerketak, informazioa partekatuz, maketak, aurkezpenak, etab. Horri esker datu interesgarriak eskuratzeko aukera izan dugu, ba al zenekien minutuko 15-20 aldiz kliska egiten dugula? Gu izugarri harritu gara.

 

Proiektuaren azkeneko helburua gure mahai jolasak sortzea zen eta lortu dugu. Denon artean tableroak eta galderen txartelak prestatu ditugu: mimika, tabu, egia/gezurra motatakoak.

 

Gure mahai jolasekin izugarri disfrutatzen dugu!

 

——————————————

 

CREAMOS NUESTROS JUEGOS DE MESA

 

Los alumnos y alumnas de 5 de primaria hemos realizado el proyecto sobre el cuerpo humano.

Durante estos meses hemos disfrutado de diferentes dinámicas para descubrir y aprender datos sobre nuestro cuerpo, como por ejemplo: investigar, compartir información, crear maquetas, presentaciones, etc. 

Gracias a eso hemos aprendido datos super interesantes, ¿sabíais que parpadeamos entre 15 y 20 veces por minuto? Nosotros hemos alucinado.

 

El objetivo final del proyecto era crear nuestros propios juegos de mesa y lo hemos conseguido. Entre todos y todas hemos preparado tableros y tarjetas con diferentes preguntas: mímica, tabú, verdadero/falso…

 

¡Disfrutamos un montón con nuestros juegos de mesa!

 

——————————————

 

BOARD GAMES

In year 5 we have been working on a project about the human body.

During these last months, we have used different methods to research about our body, for example, research, sharing information, making mock ups, presentations… All this work enabled us to obtain interesting pieces of information, do you know that we blink 15/20 times per minute? We did not expect this result.

The main aim of our project was to create a new board game and we succeeded. With a very good team work we made a board and some cards, for example, taboo, mimics and true/false questions.

We have fun with our new board games!!

MURAL CUBISMO POP

 

Los alumnos y alumnas de 4 años D hemos pintado bocas, narices y ojos para realizar un gran mural de decoración para el pasillo de nuestra clase.

¡NOS HA QUEDADO GENIAL!

 

POP CUBISM MURAL

Students from 4-year-old D of Infant Education have coloured mouths, noses and eyes to carry out a big mural to decorate the corridor next to our classroom.

IT TURNED OUT SO COOL!

HEMOS CREADO UN MONSTRUO

Este año tenemos un gran interés en trabajar con las emociones, el bienestar y la fortaleza psicológica. Para ello, hemos elegido trabajar con el libro «EL MONSTRUO DE COLORES», para trabajar con los niños la inteligencia emocional. Pensamos que un  niño consciente de sus emociones, es un niño capaz de manejar y controlar la intensidad de las mismas para lograr una vida más equilibrada y feliz.

 

“Hemos creado un monstruo                       

dotado de sabiduría y de inteligencia.

Un monstruo creador de ciencia,

capaz de crear conciencias.

Nuestra lucha es

que ese monstruo crezca 

e invada cada vida, cada ciudad,

cada calle, cada mentalidad.”

 

Aurten emozioekin, ongizatearekin eta sendotasun psikologikoarekin lan egiteko interes handia dugu. Horretarako, «Koloretako munstroa» liburuarekin lan egitea aukeratu dugu, haurrekin adimen emozionala lantzeko. Gure ustez, bere emozioez jabetzen den haur bat emozioen intentsitatea maneiatzeko eta kontrolatzeko gai da, bizitza orekatuagoa eta zoriontsuagoa lortzeko.

 

«Munstro bat sortu dugu.

Jakinduriaz eta adimenez hornitua.

Kontzientziak sortzeko gai.

Gure borroka

Munstro hori hazi dadila

Kale bakoitza eta bizitza bakoitza bereganatu dezala. «

 

This year we are very interested in working with emotions, well-being and psychological strength. For this reason, we have chosen to work with the book “The colour monster”, so as to work emotions with children. We believe that a child aware of their emotions, is a child able to manage and control their intensity in order to create a happier and well-balanced life.