2.A – KORONAIRUS ETA ARTELANAK

2.A-ko ikasleak, etxean egon arren, lanean jarraitzen dugu. Arlo guztiak lan egiten dugu eta horretaz gain, esperimentuak eta erronka ezberdinak egiten ditugu (saiatzen gara, behintzat…). Eskolan geundenean, Arte txokoari dagokion garrantzia ematen genion, baina konfinamendu honetan Arteak garrantzi berezia hartu du.

Izan ere, triste bagara, Artea gai da gure gogo-aldartea aldatzeko, baita gure estresa gutxitzeko ere. Azken batean, Arteak hobeki sentiarazten digu. Horregatik, egun hauetan etxean egindako artelanak zuekin konpartitu nahi dugu.

2.A students, despite of being at home, we continue working. As in the school, we work in all areas and we carry out different experiments and challenges. Sometimes we succeed and sometimes we fail.  When we were in school, we gave importance to the Art Corner, but in this confinement art has taken on special importance.

In fact, if we are sad, art is able to change our mood, as well as reduce our stress. Art makes us feel better. That’s why we want to share with you our home-made artworks. 

SHOWTIME

Hilabete igaro da berrogeialdia hasi zenetik eta gure ikastetxean bizitako azken eguna gogoratu nahi dugu. Ez zen egun arrunta izan, izan ere, martxoaren 12an, osteguna, lehen hezkuntzako ikasle guztiek ingelesez gozatu ahal izan zuten hainbat antzerki ikuskizunekin.

Horretarako, aurreko arratsaldean, maila bakoitzak gela bat egokitu eta antolatu zuen bertan ikuskizuna egin ahal izateko: Metro batzuk libre utzi genituen ikuskizunak antzezteko. Hiru aulki ilara jarri genituen eta mahaiak ikasgelaren atzealdean jarri genituen.

6. mailako ikasle guztiak 6.C gelan elkartu ginen. Batzuk aulkietan eseri ginen eta besteak mahaietan. Goizean zehar, hogei minutu inguruko bost ikuskizun desberdin antzeztu zituzten hainbat aktorek. Ikuskizunak askotarikoak izan ziren: musikalak, txinatar itzalak eta magia ikuskizunak. Antzezpen horietan parte hartu genuen eta lagundu ahal izan genuen, ikuskizunetako protagonistak bihurtuz.

Goiz desberdina izan zen eta denok gozatu ahal izan genuen. Datorren urteari begira ikastetxeak esperientzia errepikatzea proposatzen dugu eta helduagoentzako “Scape Room” gehitzea!

It has been more than a month since the beginning ofthe quarantine and we would like to remember our last day at school. It was not a usual day because on the 12th of March all primary students could enjoy a series of shows in English during the morning.

Every level had to organise the classrooms the previous afternoon so groups of almost sixty students could fit in each class. We left some room for the shows performances, then we placed three rows of chairs and finally we placed the tables at the back of the class.

All year six students gathered together in the 6C class, some of us sat on the chairs and others sat on the tables. There were actors and actresses coming into our class to perform twenty-minute-shows throughout the morning. The shows were all different since we could watch musicals, magic shows and Chinese Shadows. We were not just spectators because we could participate and become actors and actresses too.

It happend to be a totally different and new morming in which everybody could enjoy. We hope the school can hire this company next year and, if the older kids are lucky, they may ¡participate in a Scape Room too!.

2. B MAILA ETXETIK LANEAN

Dagoeneko etxean egon behar dugun seigarren astean sartu gara eta horren ondorioz, 2.B mailan etxetik lanean ari gara. Astez aste proposamen berriak egiten ditugu eta horietako bat oso interesgarria egiten ari zaiguna galaxien proiektua da. Bai, galaxia eta planeten munduan murgiltzen ari gara aste hauetan zehar, astez aste bidai berriak eta desberdinak eginez.

Horretarako lehendabizi gure suziriak prestatu genituen espaziora behar bezala iristeko. Baina gure suziriak zerekin egingo zuen topo? Nondik ibiliko ginen? Hasi aurretik hainbat galdera egin genizkion gure buruari eta jarraian lanean hasi ginen gogor. Horretarako lehendabizi Ene Kantakeko abesti batekin planetak ikasi genituen ordena errespetatuz.

Beraz, orain arte eguzki sistema bere osotasunean aztertu dugu eta eguzkiaren eta ilargiaren gauza bitxi batzuk ikasi ditugu. Esaterako, eguzkia orain dela zenbat urte sortu zen ikasi dugu, zenbateko bizialdia duen etab. Ilargiari dagokionez, ea zergatik ikusten dugun forma desberdinekin aztertu dugu, faseak ikertuz.

Baina gure planeta eta galaxien arteko bidaiak aurrera jarraitzen du, geldialdi desberdinak eginez eta hurrengo geltokira iritsi gara, Lurrera hain zuzen eta ea zer ikasten dugun.

We have reached the sixth week staying at home so 2.B students are learning from our homes. Every week we work on new proposals among which one of the most interesting is the project about galaxies. Yes, for last weeks we buried ourselves in the world of the galaxy and planets, going along different trips week by week. 

First step was to create our own rockets to reach space properly. But what would our rocket find? Where would we travel through? We asked ourselves many questions before starting and immediately after we started working hard. Therefore, we learned the planets’ names in their order singing Ene Kantak song. 

 For that reason, we have analysed the whole solar system and learned curious information about the sun and the moon. We have learned, for example, how long ago the sun was created, its estimated lifetime and so on. Concerning the moon, we analysed why do we see it having different shapes, learning about its phases. 

But our trip around planets and galaxies still continues, having several stops and arriving to the next one: the Earth. Let’s see what we learn about it. 

AUSARTAK ZARETE!

Haur Hezkuntzako irakasleek ikasleei animoak bidaltzeko bideo bat egin dute.

Gustoko izatea espero dugu…

TO OUR BRAVE CHILDREN, CHEER UP!

Your 3, 4 and 5 years old teachers have made a video to make yo smile.

We hope you enjoy watching it.

FRUITU ZUHAITZAK LANDATZEN

5. Mailako ikasleek, otsail osoan zehar, jarduera polit eta aberasgarri bat landuz, fruitu arbolak landatu dituzte ikastetxean.

Jarduera hau garatzeko hainbat pertsona zein taldek parte hartu dute. Alde batetik, ikastetxeko baratze lan-taldeak eta eskola solidarioen komisioak jardueraren antolaketa aurrera eraman dute; beste alde batetik, Lantxotegi elkarteak eta ikasleen guraso elkarteak proiektua burutzen lagundu dute, noski, ikastetxeko ikasle guztien parte hartzearekin.

Zuhaitzen landaketan hasi aurretik, gaiaren inguruko lanketa prozesu bat egin genuen. Zein zuhaitz mota, zein urtaro, gure ingurumeneko lurraren ezaugarriak, landaketa prozesurako lurra nola landu eta baita landatu ondorengo hazteko kontuan eduki beharreko irizpideak aztertu genituen. Ikerketa lanaren ostean, taldeka, beharrezko materiala elkarbanatu genuen eta guztion artean idatziz azaldu genuen.

Fruitu arbolen garapenerako teoria landuta, prozesuarekin bete betean hasi ginen. Behin gurasoen laguntzaz lurrean zuloak eginda geneuzkala, 5. mailako gela ezberdinetako ikasle guztiek, beti ere Lantxoteki elkarteko partaideen laguntzarekin, zuhaitzak landatu genituen.

Ariketa oso dibertigarri eta era berean aberasgarria izan zen. Gelan landutako ideiak praktikan jarri genituen, guztiontzako jarduera oso gozagarria izan zelarik. Gure gizartean naturak duen garrantziari balioa emanez, zuhaitzen landatzea beti berri ona dela argi ikusi genuen.

Hemendik aurrera, pandemia egoeran bizi dugun egoera garratza kontuan edukiz, honek aukera ematen digun ahala, zuhaitzak zaintzeko eta urtaroen aldaketarekin jasaten dituzten aldaketak aztertzen jarraituko dugu.

PLANTING FRUIT TRESS AT SCHOOL

The Year 5 students have been participating in a very beautiful activity about planting trees at school during February.

            A lot of people and collectives have been participating in this activity, the Solidary Schools and the Garden Commisions who organised this activity, the students families,  the Lantxitegui Association and of course, the school chlidren.

            Before starting to plant the trees, the children carried out a group investigation about trees: what were the best trees to plant, what was the best time to plant them, how the soil should be, how to make the hole, how to plant the tree and how look after them once planted. After the investigation, the groups discussed and filled in a paper answering all these issues.

            After having learnt the theory about fruit tree planting it was time to get on with it. Little by little and in groups, all year 5 students went to plant a tree in the wholes made by children relatives volunteers and with the help of some Lantxotegui students.

            We all enjoyed this activity so much .We put into practice all the knowledge learnt in class carrying out a very enternatining and useful activity becouse planting a tree is always good news.

            From now on, and when this worldwide pandemic that is challenging the whole humanity, gives us a break, it will be time to take care of the trees and observe the their changes throughout the seasons.

LEHEN HEZKUNTZA 3.B. ETXEAN

Gaur 3. Etxeko astea hastera goaz, baina, etxean bagaude ere ez pentsa lanik egiten ez dugunik!

Astean zehar ikasgai bakoitzeko lana egiten ari gara driven bitartez eta asko gustatzen ari zaizkigu “proiektutxoak” egitea. Bertan, hainbat jarduera xelebre egin ditugu, horien artean, poltsa hautsitik erortzen ez den ura, flotatzen duten arrautzena edo aztikeriazko mezu ikusezina. Harry Potterreko kuxkuxean ibiltzeko mapa bezalakoa!

Proiektu horiek egin ondoren, gure burua bideoz grabatu dugu egindakoa azalduz. Nahiz eta kamera aurrean nahiko urduri jarri garen primeran azaldu ditugu egin beharreko pausoak, beharrezkoa dugun materiala eta emaitza.

Beste alde batetik, driven, “opari politak” izeneko karpeta sortu dugu. Bertan, gure artean bideoak, argazkiak, ipuinak… trukatzen ditugu eta gelan hainbat artista ditugula ikusi izan dugu.

Espero dugu eskolako ikasleak primeran egotea eta lehen bait lehen patioan elkar ikustea!

This is our third week at home, which does not mean we do not work!!!

We work on different school subjects through drive during week days and we enjoy a lot “little projects”. Among them, we have done some witty ones such as not falling water in a broken bag, floating eggs or invisible magical message, same as Harry Potter’s snooper’s map! 

After doing those projects, we recorded ourselves explaining what we had done. Although we got very nervous in front of a camera, we explained really well the materials that are necessary, steps to follow and results. 

Apart from that, we created a folder named “Opari politak” (lovely presents), to share videos, photos, stories… and we realised there are several artists in our class. 

We wish and hope all students from school are doing well and we will all be able to play in the playground very soon.

KOLORE PRIMARIOAK

Sistema bat osatzen duten kolore guztiak lortzeko nahasten diren oinarrizko koloreak (cyan, magenta, horia), normalean hiru izaten direnak. Primarioak ez diren kolore guztiakprimario bi edo gehiago nahastuta lortzen dira.

Esperimentuaren bidez frogatu genuen, aurreko, teoria eta denbora berean sentitu eta oso ongi pasatu ere.

PRIMARY COLORS

Usually comprised by three tones (cyan, magenta and yellow), these primary colors can be used to create all the rest of the colors. Any other color that we know will be created by mixing two or more of these primary tones.

Primary color: color that cannot be obtained by the mix of any other, therefore, they are considered as absolute and unique. There are three: cyan, magenta and yellow, and by mixing pigments of these, we are capable of obtaining all of the rest of colors.

Through the experiment we were able to prove the theory above, while having fun and enjoying all together. We did experiment, felt and had so much fun with our bodies in order to prove the theory of color.

LH 4.A MAILAKO IKASLEEK IKASTEN JARRAITZEN DUTE

LH 4. mailako ikasleak gara. Covid-19a dela eta gu ere etxean sartuta gaude baina hargatik ez dugu umorea eta lanerako gogoa alde batera utzi. Denok egin behar izan dugun bezala, gu ere egoera berri honetara egokitu gara eta eskolako lanekin jarraitzeko Classroom bat sortu dugu. Erraten dute gauza txar guztietatik atera daitekela zerbait ona: guk teknologia berriekin gauza aberasgarriak ikasteko aprobetxatuko dugu!

We are 4th grade students. Due to the COVID-19 we too are in our houses but we continue with our humour and working interest. As all of us is doing we have used to this new situation and we have created Classroom to continue with the class works. They say that we can get something good from all the bad things: we have take advantage of the technology to learn new things!

Horrela bada, bi aste hauetan jo eta su ibili gara pantaila aurreran lanean.

This way, in this two weeks we have been working in front of a screen.

Batzuetan lan dibertigarri, original eta arrakastatsuak egin ditugu…

But not only with screens, we have made handcrafts too! Sometimes we have made funny, original and successful works…

Beste batzuetan ez dugu arrakasta lortu… baina saiatu gara eta prozesuarekin disfrutatu dugu familiaren konpainian!

In other moments we haven’t got this success… but we have tried and we have enjoyed the process with the family company.

Errezeta goxoak sukaldatzen ere bagabiltza. Kontuz ibili beharko dugu, etxean sartuta eta ariketa gabe… ea tripota handitu behar zaigun!

We are also cooking tasty recipes. We have to be careful locked up in our houses and without doing exercise… We will see if our belly grows up!

Eta noski, 24 orduak etxean pasatzen ditugunez eta borondate asko dugunez, etxeko-lanekin ere laguntzen dugu! (bueno, guraso eta irakasleek behartuta pixka bat, baina bagabiltza kolaboratzen!)

And of course as we have to stay 24 hours at home and we have a looooooooot of goodwill, we are helping with the housework!  (well, little forced by teachers and parents, but we are cooperating!)

ARRAIN BATEN BIZITZA ETA MIRARIAK

Kaixo, Sofia naiz eta arraina naiz. Gaur egun, irakasle baten etxean bizi den arrain bat naiz, koronabirusa deitutako zerbaitek bere etxean sartarazi bainau.Baina nire bizitza ez da beti horrelakoa izan. Adi egon!

Jaio berria eta lau urtez, Amaia izeneko neska baten etxean bizi nintzen. Egun batean etxea aldatu nuen. Nire arrainontzi handiarekin eraikin handi batera eraman ninduten; poztasunez, giro onez eta, batez ere, neska-mutilez beteta. Nire kokapen berritik entzuten nituen elkarrizketetatik, nire egonaldia zoriontsu izateko ardura izanen zutela ondorioztatu nuen.

Azkar ikasi zuten eman behar zidaten arreta; janaria, garbitasuna eta noski, errespetu eta ardura handia. Goizero etortzen zen laguntxo bat nire arrantzontzira, (batzuetan bi izaten ziren, laguntza behar izanez gero) eta elikatzen ninduten. “Arduraduna” deitzen zioten. Hiru astean behin, haiek kalkulatuta 21 egun, nire akuarioa garbitzen zuten. Lana erreza ez denez, taldeko ahalegina izan da beti.

Lasaitasuna ematen nien arrainontzi inguruan egindako mugimendu dotore, leun eta sotilekin eta euren artelanerako eredua izan naiz.

Oso pozik egon naiz mugimenduak behatzen, denen bilakaera, baita haien zalaparta ere, plazer handia izan da.

Asteburuetan lasaitasuna berreskuratzen nuen, aldi baterako zela jakinda, astelehenean neska-mutilak desfilatzen hasiko baitziren nire ondoan.

Bat-batean, klasean, jendea gaixotzen zuen birusaz hasi ziren hitz egiten. Astelehenean, ohiko ahotsak eta agurrak espero nituen, baina hauek ez ziren etorri. Denbora pasatu zen eta irakaslea bakarrik etorri zen. Nire gauza guztiak hartuz, kotxera eraman ninduen eta handik bere etxera.

Hemen nago orain. Etxea ez da hain zalapartatsua. Spa batean nagoela ematen du. Ongi zaintzen naute baina niri zuek ematen didazuen martxara itzuli nahi dut. Laster izanen da. Bizi behar dugun horrekin gozatzen eta ikasten dugun bitartean.

LIFE AND MIRACLES OF A FISH

 Hi! My name is Sofía, I´m four years old and I´m a fish. I´m a fish that is currently living in a teacher’s house because something called “coronavirus” has made me stay locked out at home with her. But my life hasn’t always been like this. Let’s go back in time.

Since I was born I lived in a house with a girl called Amaia. But, one day, my fish tank was moved on to a big building full of joy, with a friendly atmosphere and, specially, full of boys and girls. For what I could heard from my new location, I assumed they were going to be the ones who makes my life happier.

They quickly learnt how to take care of me: how to feed me, how to clean my fish tank and, of course, how to be loving and caring.  Every morning, a person who they called “teacher’s helper”, came to feed me on my fish tank. Also, every three weeks (or every 21 days calculated by them) they clean my aquarium. As this wasn’t easy, there was always teamwork. 

I brought them calm with my elegant and single movements around the fish tank and inspired them for they artwork. I have been very happy watching them, even their hustle and bustle has been a pleasure for me.

On weekends, I regained calm knowing it was temporary until they come back to school on Monday. Suddenly, they started talking about a virus that makes people ill. Last Monday, I was expecting the usual fuss and greetings I had in the morning but no one came. After a while, the teacher came, collected all my stuff and took me home with her. Now, here I am. This house is not as noisy as the class. It seems to me as if I were in a health resort. She take care of me but I really want to get back to they joy you give me. That will happen soon. In the meantime let’s enjoy and learn from the situation we are living. 

BIDE HEZKUNTZA

Martxoko lehenengo astean, 1.B-ko ikasleok, bisita berezi bat izan genuen, Iruñako udaltzaingoak gure gelatan sartu ziren. Bide hezkuntza garrantzitsua dela ohartarazi eta hainbat gomendio eman zizkiguten gela barruan izan genuen solasaldian.

Hurrengo egunean praktikan jarrigenuen ikasitako guztia eta udaltzainek prestatutako zirkuito batean oinezkoak eta auto gidariak (bizikletan) izan ginen. Udaltzainen lana egitekodenbora ere izan genuen, eta isunak jarri genizkien arauakbetetzen ez zituzten oinezko edo gidariei.

Oso ongi pasa genuen oinezkoen eta gidarien arau guztiak ikasiz.

The first week of March, the 1stB students had a special visit, the local police of Pamplona. They came to class to give us some recommendations about driver education and to be come aware of how important it is in order to avoid accidents.

The next day, we put in to practice everything we had learnt the day before in class. They prepared a very entertaining circuit for us and we had to act as a pedestrian, a driver (using bicycle or scooter), even as the local police, fining pedestrians or drivers who did not comply with the regulations.

We had a good time and we enjoyed learning how to be a good pedestrian or driver and we really really enjoyed imposing fines when our friends did not comply with the regulations.